torsdag 30 juni 2016

Utdelningseliten juni 2016

Sett till förändring av genomsnittligt P/E och P/B har Utdelningseliten blivit något billigare sedan föregående utgåva.
Utdelningseliten juni 2016


Länk till Utdelningseliten juni 2016
Länk till ändringslogg för Utdelningseliten juni 2016

Utdelningseliten önskar alla läsare en god sommar!

lördag 4 juni 2016

Common Stocks and Uncommon Profits

En bok skriven av en tillväxtinriktad förvaltare, Philip A. Fisher, som började sin karriär under den stora depressionen. Hans filosofi var att hitta rätt företag med målet att äga det för alltid. Analysen som han använde sig av beskrivs till stora delar i boken med samma titel som detta inlägg och de mest konkreta tipsen han delar med sig av är hans femton kvalitativa punkter. De femton punkterna behandlar frågor som han ansåg att en investerare bör ställa sig själv (om företaget) och samtliga måste få en positivt svar för att företaget ska vara värt att investera i. Bland annat behandlar de hur företagets säljorganisation fungerar och hur effektiv utvecklingen av nya produkter är.

Fishers svar på när man ska sälja en aktie, en fråga som många ställt sig, är helt enkelt att det är dags att sälja så fort en eller flera av de femton punkterna besvaras negativt.

I detta inlägg har några extra bra rader samlats.

"The investor usually obtains the best results in companies whose engineering or research is to a considerable extent devoted to products having some business relationship to those already within the scope of company activites."

Inte bara aktieköpare bör veta vad de köper, även utvecklingsfolk bör veta vad de utvecklar. Att utveckla produkter som är snarlika de produkter som redan finns i sortimentet ger en hävstång i form av kunskap och kompetens som redan finns i företaget. Det är helt enkelt bäst att ägna sig åt det man redan kan bra.

"From the standpoint of the investor, sales are only of value when and if they lead to increased profits."

Tillväxt i intäkterna är värdelösa om inte marginalerna kan bibehållas eller förbättras. Detta är sunt förnuft och inget nytt. Emellertid är det värt att poängtera. I värsta fall växer ett företags intäkter utan att marginalerna hänger med. Med större organisation och mindre relativ vinst ökar risken avsevärt.

"... the intelligent investor should not buy common stocks simply because they are cheap but only if they give promise of a major gain to him."

Som Warren Buffett säger: köp hellre fantastiska bolag för ett okej pris än ett okej bolag för ett fantastiskt pris. Oavsett hur billigt man kan köpa något, så är det bara intressant om det finns en chans till att värderingen korrigeras till att motsvara värdet. Att betala 50 kronor för något som är värt 100 kronor är inte automatiskt en god affär. För att det ska vara en god affär måste det man köper växa i värde över tid. Ett företag som inte blir bättre är helt enkelt inte bra nog för en långsiktig investerare. Förlorade intäkter från bättre investeringsobjekt bör man även ta i beaktning.

Med Benjamin Grahams resonemang om värde och säkerhetsmarginal, och Philip A Fishers tankar kring tillväxt är en intelligent investerare mentalt bra rustad för att undvika de värsta fällorna.

onsdag 1 juni 2016

Utdelningseliten maj 2016

Ny månad, ny lista! Alla bolag i listan (förutom Elekta) har ni lämnat sin Q1-rapport och deras data finns nu att ta del av i listan.

Utdelningseliten maj 2016

Länk till Utdelningseliten maj 2016
Länk till ändringslogg för Utdelningseliten maj 2016

Glad sommar!

Mvh