söndag 22 maj 2016

Investment- och private equity-bolags förvaltningskostnader

Hur mycket kostar det egentligen för olika typer av (mer eller mindre rena) förvaltningsbolag att förvalta aktieägarnas kapital? Som jämförelse finns Spiltan Aktiefond Investmentbolag med i sammanställningen, figur 1. Att tänka på är att fondens förvaltningsavgift på 0,20% är utöver innehavens egna förvaltningskostnader.

Figur 1. Sammanställning av några av börsens investmentbolag och private equity-bolag.
I Spiltan Aktiefond Investmentbolag ingår flera av de sammanställda bolagen, se figur 2. Som räkneexercis kan man ägna sig åt att beräkna om det är billigare att köpa bolagen genom fonden än att betala courtage som utgår vid köp av de underliggande bolagens aktier.

Figur 2. Spiltan Aktiefond Investmentbolags tio största innehav enligt 2016Q1.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar