söndag 14 februari 2016

Det går upp för det mesta

Med hjälp av historik [1] över index innehållandes de 30 mest omsatta bolagen på stockholmsbörsen, OMXS30, har jag efter inspiration från en artikel [1] gjort en analys om hur stängningskurserna skiljer sig under ett femårsintervall mellan 1986 och 2016. Genom att beräkna differensen mellan stängningskurserna, exempelvis mellan 2016-02-11 och 2011-02-11, visar det sig att ca 77% av alla dagar under dessa 30 år har OMXS30 haft en stängningskurs högre än fem år tidigare. Det visar sig även att den genomsnittliga avkastningen för en femårsperiod under dessa 30 år har varit ca 72%, dvs en årlig genomsnittsavkastning på ca 11% för OMXS30. Jag vågar påstå att 11% årlig avkastning för en portfölj med god riskspridning, inte bara genom de 30 underliggande bolagen, utan även genom investmentbolagen Investors och Kinneviks portföljbolag, ska ses som tillfredsställande.
     Att passivt förvaltade indexfonder ("indexfonder") kan upplevas som tråkiga är ingen nyhet, men en fråga som är bra att ställa sig emellanåt är vad syftet med sin börsaktivitet är. Vad är viktigast: tjäna pengar eller att ha kul? Kanske att förena nytta med nöje? Många använder något slags index som måttstock på sin prestation. Har man slagit index eller inte? Över lång tid är det väldigt få som slår börsen, och med detta givet så kan det tyckas vara irrationellt att ens försöka göra det, speciellt när det finns gratis indexfonder som ger det resultat det som många försöker slå utan att lyckas. Med en indexfond har man alltså möjligheten att på ett enkelt sätt prestera bättre än majoriteten av alla aktörer på börsen över lång tid. Emellertid ska man veta att svenska indexfonder, eller svenska fonder över lag, inte delar ut pengar på grund av skattemässiga skäl. Detta gör att en indexfond inte skapar något kassaflöde till ägaren som kan allokeras valfritt, utan utdelningar i innehaven återinvesteras automatiskt. En rationell investerare gör alltså rätt i att köpa indexfonder med låg eller ingen avgift om syftet enbart är att få tillfredsställande avkastning över lång tid. Om man anser sig vara en investerare som förenar nytta med nöje genom att vara vara aktiv på aktiemarknaden kan det däremot vara motiverat att både tillämpa indexfonder och handplockning ("stock picking") av enskilda aktier. Detta för att samtidigt som en del av portföljen följer index, ha möjlighet att slå index samt skapa kassaflöde från den handplockade delen. Mer om detta i kommande inlägg.

Summa summarum: har du råd att inte ha ett långsiktigt aktiesparande som del av din ekonomi?


[1] Nasdaq OMS Nordic. [Hämtad 2016-02-13]. Hämtad från: http://www.nasdaqomxnordic.com/index/historiska_kurser?Instrument=SE0000337842.

[2] Hernhag M. Börsen trygg trots nedgången. Privata Affärer. [Internet]. 2015-09-07. [Hämtad 2016-02-13]; Hämtad från: http://www.privataaffarer.se/borsguiden/borsen-ar-trygg-trots-nedgangen-791667.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar