lördag 31 oktober 2015

Utdelningseliten oktober 2015

Utdelningseliten oktober 2015
Dogs of the Dow är en stockpicking-strategi som går ut på att rangordna de underliggande bolagen i Dow Jones Industrial Average (DJIA, amerikanskt industriindex) och därefter köpa in sig i de tio bolag med högst direktavkastning. Portföljen ska därefter kontinuerligt allokeras om så att varje bolag utgör en lika stor andel av portföljen som vid årets början. Portföljen ska förnyas den första januari varje år för att säkerställa att den består av de tio bolag med högst direktavkastning.

Dogs of the Dow, precis som en mängd varianter av strategin, är skapad genom så kallad "back testing". Historisk data har alltså använts för att testa olika strategier och utröna hur strategierna skulle ha presterat under en bestämd period. Strategin blev populär efter att Michael B. O'Higgins bok Beating the Dow gavs ut 1991.

Det finns lika många sätt att handla värdepapper på som de finns utövare. Dogs of the Dow är en väldigt simpel strategi. Man ska tänka på att strategier som fungerat innan de blev kända för allmänheten har en tendens att sluta fungera så snart "alla" börjar använda den. Många strategier fungerar just för att ingen annan känner till och använder dem. Dogs of the Dow är självklart en långsiktig strategi som historiskt sett har fungerat och precis som andra strategier så har den haft sina bättre och sämre tider. Viktigt att poängtera är att Dogs of the Dow inte bygger på värde, utan på tanken om att bolag med högre direktavkastning har "pressade" kurser på grund av impopularitet och återgår förhoppningsvis till ett normalläge förr eller senare.

Ofta är det mer än bara impopularitet som är ligger bakom en pressad aktiekurs. Vad som ger strategin lite säkerhetsmarginal är utdelningarna. Om portföljen skulle se likadan ut år efter år och kurserna står still eller sjunker, så kan man åtminstone glädjas åt att man har fått ta del av utdelningar under tiden.

Utdelningselitens hundar är en nyhet i oktober månads Utdelningseliten. Ändringsloggen har flyttats över till ett separat dokument och presenteras hädanefter för sig.

Länk till listan (PDF) för 31 oktober 2015

Länk till ändringsloggen (PDF) för 31 oktober 2015


Mvh L

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar