tisdag 18 augusti 2015

Varför denna utdelningsmani?

Varför ska man köpa aktier i företag som delar ut pengar till sina ägare? Här är ett exempel taget ur fantasin, men med inspiration från ett liknande exempel som jag inte lyckas hitta.

Exemplet beskriver  ett företag som under många år presterar bra, skapar vinster och växer men efter några sämre år sjunker kursen markant. När kursen är nere på 2,1 kronor köps företaget upp för 4,4 kronor per aktie.

 

Utan utdelning
Om man år 2000 köpte en aktie för 6,5 kronor och behöll dem fram till den dag då företaget köptes upp för 4,4 kronor per aktie har man fått en total avkastning avkastning på -32,31% eller årlig avkastning på -2,57%. Man har alltså, trots att man varit delägare av ett vinstskapande företag, efter 15 år gjort en förlust.

Med utdelning
Om samma företag istället valt att dela ut pengar till sina ägare, i mitt exempel med en direktavkastning på 1,5%, skulle avkastningen efter 15 år istället vara låg, 0,09%, men positiv. För varje ägd aktie hade man efter 15 år fått 2,106 kronor utdelat.

En direktavkastning på 1,5% är relativt lågt för utdelande företag i Sverige, men det räcker för att skapa ett skydd mot kursfall som i exemplet. Dessutom kanske man anser sig kunna använda utdelningen till att skapa bättre avkastningen än om företaget återinvesterar hela sin vinst?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar