onsdag 19 augusti 2015

Good old news

Värdeinvestering handlar om att använda sunt förnuft och därigenom kunna betala ett lägre pris för en vara än vad den egentligen är värd. Varför ska man då ta beslut utifrån gammal information? Svaret kan göras ganska enkelt: ingen, inte ens experter eller analytiker, vet vad som kommer att hända imorgon. Enligt min filosofi är det enda rationella siandet hoppet om att morgondagen inte är allt för olik gårdagen. När vi köper andelar i företag har vi endast deras historik att förlita oss på. Om företaget har överlevt hårda klimat och krascher så skapar det någon form av känsla för vad företaget går för och om affärsiden är hållbar. Inte bara är det kärva tider som kan utöva Darwinismens teorier om att det är de starkaste som överlever. Teknikskiften är också ett sätt för verkligheten att sålla ut de svagare.

Innehav i mindre bolag med kort historik är ett farligt sätt att förvalta sina pengar jämfört med större och äldre. Högre avkastning med lägre risk är uppnåeligt genom att ha (djup) kunskap om ett företag. Det säger sig själv att högre avkastning och lägre risk är eftertraktat hos gemene investerare och brist på historik utgör alltså en begränsning i riskminimeringen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar