måndag 31 augusti 2015

Utdelningseliten augusti 2015

Det har minst sagt varit en turbulent månad på börserna världen över. Till vissas förtret och till andras lycka. När makrofaktorer skapar kursfall så leder de ibland till överreaktioner. För en vecka sedan sjönk stockholmsbörsen med strax över fem procent. Makrofaktorer påverkar företagens framtida vinster, men är det rimligt att alla dessa företags vinster verkligen försämras så mycket?

Man kan även fråga sig om fallet i förra veckan var en överreaktion eller om det krävs mer fall för en överreaktion som är värd att öppna plånboken för.

En bild för att illustrera vad jag tänker om börsfallet.


Utdelningselitlistan har reviderats sedan första utgåvan och ändringar återfinns på sista sidan. Önskemål tas gärna emot i kommentarfältet.

Länk till listan (PDF) för 31 augusti 2015

Mvh L

Redigerad 2015-09-01: Hufvudstadens utdelningar har blivit korrigerade

tisdag 25 augusti 2015

Pris och värde

I dagar som dessa är det tack vare vetskapen om skillnaden mellan pris och värde som gör det möjligt att köpa företagsandelar när världshändelser påverkar priset mer än vad det rimligtvis kan påverka värdet.

onsdag 19 augusti 2015

Good old news

Värdeinvestering handlar om att använda sunt förnuft och därigenom kunna betala ett lägre pris för en vara än vad den egentligen är värd. Varför ska man då ta beslut utifrån gammal information? Svaret kan göras ganska enkelt: ingen, inte ens experter eller analytiker, vet vad som kommer att hända imorgon. Enligt min filosofi är det enda rationella siandet hoppet om att morgondagen inte är allt för olik gårdagen. När vi köper andelar i företag har vi endast deras historik att förlita oss på. Om företaget har överlevt hårda klimat och krascher så skapar det någon form av känsla för vad företaget går för och om affärsiden är hållbar. Inte bara är det kärva tider som kan utöva Darwinismens teorier om att det är de starkaste som överlever. Teknikskiften är också ett sätt för verkligheten att sålla ut de svagare.

Innehav i mindre bolag med kort historik är ett farligt sätt att förvalta sina pengar jämfört med större och äldre. Högre avkastning med lägre risk är uppnåeligt genom att ha (djup) kunskap om ett företag. Det säger sig själv att högre avkastning och lägre risk är eftertraktat hos gemene investerare och brist på historik utgör alltså en begränsning i riskminimeringen.

tisdag 18 augusti 2015

Varför denna utdelningsmani?

Varför ska man köpa aktier i företag som delar ut pengar till sina ägare? Här är ett exempel taget ur fantasin, men med inspiration från ett liknande exempel som jag inte lyckas hitta.

Exemplet beskriver  ett företag som under många år presterar bra, skapar vinster och växer men efter några sämre år sjunker kursen markant. När kursen är nere på 2,1 kronor köps företaget upp för 4,4 kronor per aktie.

 

Utan utdelning
Om man år 2000 köpte en aktie för 6,5 kronor och behöll dem fram till den dag då företaget köptes upp för 4,4 kronor per aktie har man fått en total avkastning avkastning på -32,31% eller årlig avkastning på -2,57%. Man har alltså, trots att man varit delägare av ett vinstskapande företag, efter 15 år gjort en förlust.

Med utdelning
Om samma företag istället valt att dela ut pengar till sina ägare, i mitt exempel med en direktavkastning på 1,5%, skulle avkastningen efter 15 år istället vara låg, 0,09%, men positiv. För varje ägd aktie hade man efter 15 år fått 2,106 kronor utdelat.

En direktavkastning på 1,5% är relativt lågt för utdelande företag i Sverige, men det räcker för att skapa ett skydd mot kursfall som i exemplet. Dessutom kanske man anser sig kunna använda utdelningen till att skapa bättre avkastningen än om företaget återinvesterar hela sin vinst?

söndag 16 augusti 2015

Ansvarsbegränsning

Allt som presenteras på denna bloggen är främst i syfte att framställa redan känd information i ett sammanställt format (utdelningseliten). Inga rekommendationer kommer att göras, men det kan tänkas att intressanta case presenteras tillsammans med en liten analys.

torsdag 13 augusti 2015

Utdelningseliten juli 2015


Syftet med denna blogg är att i början av varje månad presentera en översikt av Sveriges bästa utdelningsaktier. Till att börja med har de bolag på Large Cap Stockholm med minst åtta års kontinuerliga utdelningar fått vara med på listan. Listan kommer att byggas om och byggas ut under tiden.

Länk till listan (PDF) för 31 juli 2015Mvh L