torsdag 31 december 2015

Utdelningseliten december 2015

God fortsättning på julen och gott nytt år!

Länk till Utdelningseliten december 2015


Länk till listan för december 2015
Länk till ändringslogg för december 2015

måndag 30 november 2015

Utdelningseliten november 2015

Ännu en månad har passerat och vi närmar oss utdelningstider med stormsteg. Under månadens gång har ett tiotal bolag släppt kvartalsrapport och samtliga förutom ett (Swedish Match) har redovisat ett högre eget kapital än föregående kvartal. Kort och gott skapas det alltså värde bland utdelningselitens bolag. Eftersom att inga ändringar är gjorda mer än att listan uppdaterats med kurser, rapporter och eget kapital publiceras ingen ändringslogg för november.
Länk till listan Utdelningseliten november 2015

Länk till Utdelningseliten november 2015

Synpunkter och önskemål kring bloggen och listan mottages varmt!

Väl mött

Mvh L

lördag 31 oktober 2015

Utdelningseliten oktober 2015

Utdelningseliten oktober 2015
Dogs of the Dow är en stockpicking-strategi som går ut på att rangordna de underliggande bolagen i Dow Jones Industrial Average (DJIA, amerikanskt industriindex) och därefter köpa in sig i de tio bolag med högst direktavkastning. Portföljen ska därefter kontinuerligt allokeras om så att varje bolag utgör en lika stor andel av portföljen som vid årets början. Portföljen ska förnyas den första januari varje år för att säkerställa att den består av de tio bolag med högst direktavkastning.

Dogs of the Dow, precis som en mängd varianter av strategin, är skapad genom så kallad "back testing". Historisk data har alltså använts för att testa olika strategier och utröna hur strategierna skulle ha presterat under en bestämd period. Strategin blev populär efter att Michael B. O'Higgins bok Beating the Dow gavs ut 1991.

Det finns lika många sätt att handla värdepapper på som de finns utövare. Dogs of the Dow är en väldigt simpel strategi. Man ska tänka på att strategier som fungerat innan de blev kända för allmänheten har en tendens att sluta fungera så snart "alla" börjar använda den. Många strategier fungerar just för att ingen annan känner till och använder dem. Dogs of the Dow är självklart en långsiktig strategi som historiskt sett har fungerat och precis som andra strategier så har den haft sina bättre och sämre tider. Viktigt att poängtera är att Dogs of the Dow inte bygger på värde, utan på tanken om att bolag med högre direktavkastning har "pressade" kurser på grund av impopularitet och återgår förhoppningsvis till ett normalläge förr eller senare.

Ofta är det mer än bara impopularitet som är ligger bakom en pressad aktiekurs. Vad som ger strategin lite säkerhetsmarginal är utdelningarna. Om portföljen skulle se likadan ut år efter år och kurserna står still eller sjunker, så kan man åtminstone glädjas åt att man har fått ta del av utdelningar under tiden.

Utdelningselitens hundar är en nyhet i oktober månads Utdelningseliten. Ändringsloggen har flyttats över till ett separat dokument och presenteras hädanefter för sig.

Länk till listan (PDF) för 31 oktober 2015

Länk till ändringsloggen (PDF) för 31 oktober 2015


Mvh L

onsdag 30 september 2015

Utdelningseliten september 2015

Här kommer september månads lista över några av Sveriges bästa utdelningsbolag fylld med uppdateringar (se sista sidan för ändringslogg). Feedback, kritik och önskemål tas varmt emot i kommentarsfältet.

Morgondagen kommer att bli mycket underhållande givet ryktena om den stora börskraschen.

Håll i er (eller inte)!

https://drive.google.com/file/d/0Bz_hECcdxw6HUkhLcEY2c2Rxb3M/view?usp=sharing


Länk till listan (PDF) för 30 september 2015

 Mvh L

söndag 13 september 2015

Investeringssparkonto jämfört med värdepappersdepå

Beskattningen av värdepapper i värdepappersdepå (VP-depå) har sett likadan ut under lång tid. Hur investeringssparkonto (ISK) beskattas finns att läsa på Skatteverkets hemsida. En risk som inte är obefintlig är att de regerande i landet ändrar beskattningen av ISK. I mars i år pratade finansminister Magdalena Andersson om ett införande av en lägsta schablonskatt för ISK och kapitalförsäkringar1. Det visar på en större politisk risk i ISK-/kapitalförsäkringssparandet än i VP-depå.
   Om man sparar med målsättningen att aldrig sälja, är det då alltid bäst att äga värdepapper genom ett ISK? I ett exceldokument som finns att ladda hem längre ner på sidan kan man laborera med olika scenarion av direktavkastning, statslåneränta och årlig tillväxt.
   Direktavkastningen bör utgöra portföljens genomsnittliga direktavkastning (årlig utdelning dividerat med portföljens värde). Vad som gör denna parameter viktig i beräkningen är att utdelningar "tvångs"beskattas med 30% vid utdelningstillfället i en VP-depå. Detta gör att vid återinvestering av utdelningen så kan färre andelar köpas vilket påverkar ränta-på-ränta-effekten. I dokumentet återinvesteras hela utdelningen varje år.
   Högre tillväxt gör det mer lönsamt att ha värdepapper i ISK då schablonskatten, i dagsläget, i relation till högre tillväxt endast utgör en liten del. Om tillväxten är noll eller negativ så urholkas hela portföljens värde över tid. Vid låg eller noll tillväxt urholkas inte innehav i en VP-depå och vid negativ tillväxt kan försäljning göras av värdepapper med möjlighet till att kvitta förlusten mot kapitalvinster.
   Laborera gärna med exceldokumentet och återkom med synpunkter!

https://drive.google.com/open?id=0Bz_hECcdxw6HTk9QaURldHA3Uk0
Exceldokument ISK vs VP-depå


1 SIX/Affärsvärlden. 2015. Höjd beskattning på ISK och kapitalförsäkring

Mvh L

måndag 31 augusti 2015

Utdelningseliten augusti 2015

Det har minst sagt varit en turbulent månad på börserna världen över. Till vissas förtret och till andras lycka. När makrofaktorer skapar kursfall så leder de ibland till överreaktioner. För en vecka sedan sjönk stockholmsbörsen med strax över fem procent. Makrofaktorer påverkar företagens framtida vinster, men är det rimligt att alla dessa företags vinster verkligen försämras så mycket?

Man kan även fråga sig om fallet i förra veckan var en överreaktion eller om det krävs mer fall för en överreaktion som är värd att öppna plånboken för.

En bild för att illustrera vad jag tänker om börsfallet.


Utdelningselitlistan har reviderats sedan första utgåvan och ändringar återfinns på sista sidan. Önskemål tas gärna emot i kommentarfältet.

Länk till listan (PDF) för 31 augusti 2015

Mvh L

Redigerad 2015-09-01: Hufvudstadens utdelningar har blivit korrigerade

tisdag 25 augusti 2015

Pris och värde

I dagar som dessa är det tack vare vetskapen om skillnaden mellan pris och värde som gör det möjligt att köpa företagsandelar när världshändelser påverkar priset mer än vad det rimligtvis kan påverka värdet.

onsdag 19 augusti 2015

Good old news

Värdeinvestering handlar om att använda sunt förnuft och därigenom kunna betala ett lägre pris för en vara än vad den egentligen är värd. Varför ska man då ta beslut utifrån gammal information? Svaret kan göras ganska enkelt: ingen, inte ens experter eller analytiker, vet vad som kommer att hända imorgon. Enligt min filosofi är det enda rationella siandet hoppet om att morgondagen inte är allt för olik gårdagen. När vi köper andelar i företag har vi endast deras historik att förlita oss på. Om företaget har överlevt hårda klimat och krascher så skapar det någon form av känsla för vad företaget går för och om affärsiden är hållbar. Inte bara är det kärva tider som kan utöva Darwinismens teorier om att det är de starkaste som överlever. Teknikskiften är också ett sätt för verkligheten att sålla ut de svagare.

Innehav i mindre bolag med kort historik är ett farligt sätt att förvalta sina pengar jämfört med större och äldre. Högre avkastning med lägre risk är uppnåeligt genom att ha (djup) kunskap om ett företag. Det säger sig själv att högre avkastning och lägre risk är eftertraktat hos gemene investerare och brist på historik utgör alltså en begränsning i riskminimeringen.

tisdag 18 augusti 2015

Varför denna utdelningsmani?

Varför ska man köpa aktier i företag som delar ut pengar till sina ägare? Här är ett exempel taget ur fantasin, men med inspiration från ett liknande exempel som jag inte lyckas hitta.

Exemplet beskriver  ett företag som under många år presterar bra, skapar vinster och växer men efter några sämre år sjunker kursen markant. När kursen är nere på 2,1 kronor köps företaget upp för 4,4 kronor per aktie.

 

Utan utdelning
Om man år 2000 köpte en aktie för 6,5 kronor och behöll dem fram till den dag då företaget köptes upp för 4,4 kronor per aktie har man fått en total avkastning avkastning på -32,31% eller årlig avkastning på -2,57%. Man har alltså, trots att man varit delägare av ett vinstskapande företag, efter 15 år gjort en förlust.

Med utdelning
Om samma företag istället valt att dela ut pengar till sina ägare, i mitt exempel med en direktavkastning på 1,5%, skulle avkastningen efter 15 år istället vara låg, 0,09%, men positiv. För varje ägd aktie hade man efter 15 år fått 2,106 kronor utdelat.

En direktavkastning på 1,5% är relativt lågt för utdelande företag i Sverige, men det räcker för att skapa ett skydd mot kursfall som i exemplet. Dessutom kanske man anser sig kunna använda utdelningen till att skapa bättre avkastningen än om företaget återinvesterar hela sin vinst?

söndag 16 augusti 2015

Ansvarsbegränsning

Allt som presenteras på denna bloggen är främst i syfte att framställa redan känd information i ett sammanställt format (utdelningseliten). Inga rekommendationer kommer att göras, men det kan tänkas att intressanta case presenteras tillsammans med en liten analys.

torsdag 13 augusti 2015

Utdelningseliten juli 2015


Syftet med denna blogg är att i början av varje månad presentera en översikt av Sveriges bästa utdelningsaktier. Till att börja med har de bolag på Large Cap Stockholm med minst åtta års kontinuerliga utdelningar fått vara med på listan. Listan kommer att byggas om och byggas ut under tiden.

Länk till listan (PDF) för 31 juli 2015Mvh L